O farmě

Ekologické hospodářství
Harmonie mezi přírodou a zemědělstvím

FARMA Malonty vznikla v roce 1994 z bývalých státních statků. Dnes hospodaří na bezmála dvou tisících hektarech v podhůří Novohradských hor. Většinu rozlohy zaujímají louky a pastviny, orná půda tvoří téměř jednu čtvrtinu – 470 hektarů. Způsob hospodaření je určen přírodními podmínkami – nadmořská výška je většinou mezi 600-700 metry a průměrný roční úhrn srážek přesahuje 700 milimetrů.

Ve FARMĚ Malonty farmě pracuje více než 50 stálých zaměstnanců. 

Společnost se skládá z několika buněk. Dvě základní jsou Rostlinka a Chov zvířat, k těm menším patří Malá rostlinka, Mlékárna a Krajina, a samostatnou buňkou je i správa podniku, které říkáme Zázemí.

Hlavním úkolem Rostlinky je zabezpečit dostatek kvalitního krmení pro vlastní zvířata – senáže, seno a obilí. Na prodej se pěstuje hlavně žito, pšenice, špalda, oves a pohanka. Nepoužívají se minerální hnojiva a pesticidy, slušných výnosů je dosahováno správnými agrotechnickými opatřeními při použití vhodného osevního postupu. Významným cílem je dlouhodobé zlepšování kvality půdy, která je samozřejmým základem hospodaření FARMY Malonty.

V Chovu zvířat je nejvýznamnějším provozem chov dojnic na farmě v Meziříčí. Původní holštýnské plemeno je křížením postupně převáděno na českou červenou straku, která je pro ekologický chov vhodnější. Přes 300 krav se v létě pase v širokém okolí farmy, v zimě využívají nejbližší pastviny jako výběh. Zvířata jsou převážně krmena trávou, senáží a senem, telátka jsou chována ve skupinách a krmena mlékem, zvířata nejsou odrohovávána, léky nejsou podávány z preventivních důvodů atd. V Malontech jsou odchovávány červenostrakaté jalovice a je zde i farma pro masný skot s cca 60 matkami.

Malá rostlinka se zabývá pěstováním zeleniny. V sortimentu má v menším množství náročnější druhy zeleniny pěstované ze sazenic, větší plochy pak zaujímají brambory a kořenová zelenina, zejména mrkev, červená řepa, pastinák a petržel. Úrodu můžeme v dobrém stavu skladovat až do jara a prodloužit tak dobu, po kterou můžeme zásobovat naše zákazníky.

Vlastní mlékárna byla spuštěna na jaře 2016. Tradičními postupy v ní vznikají všechny základní druhy výrobků: pasterované mléko, bílý i ochucený jogurt, tvaroh, zakysané nápoje a různé druhy sýrů. Zrající sýry čekají na svůj čas na dřevěných policích v podzemním sklepě. Všechny výrobky kromě sýrů jsou baleny do vratných zálohovaných sklenic a lahví, což je pracovně i logisticky poměrně náročné.

Vlastní mlékárna byla spuštěna na jaře 2016. Tradičními postupy v ní vznikají všechny základní druhy výrobků: pasterované mléko, bílý i ochucený jogurt, tvaroh, zakysané nápoje a různé druhy sýrů. Zrající sýry čekají na svůj čas na dřevěných policích v podzemním sklepě. Všechny výrobky kromě sýrů jsou baleny do vratných zálohovaných sklenic a lahví, což je pracovně i logisticky poměrně náročné.